NEOFICIJALNI BLOG O SLOBODANU TIŠMI

понедељак, 22. март 2010.

SAMOSTALNI RADOVI SLOBODANA TIŠME U OKVIRU GRUPE KÔD

"SAKRALNA UMETNOST
SLIKARSTVO – KIPARSTVO"


„Noch war ich blind, doch schwankten lichte Sterne durch meines Wesens wunderbare Ferne.“
Novalis, „Astralis“


Sakralna umetnost razvija religiozno osećanje
Ona je sredstvo ozdravljenja
Ona je vrhunska terapija (magija)
Ona je okrenuta Početku
Jedini autoritet su Bog i Mitski preci
kojima drevna umetnost ugadja i kojima se jedino i bavi
Sakralna umetnost stvara od umetnika
Božanstvo
Ona ga vaskrsava

Slikar je onaj koji se usavršava (razvija)
On slika sakralne predmete (odeća ili bilo koji predmet koji je dodirivao)
Slikar ne sme slikati izmišljene predmete u posebnoj podeli Sakralne umetnosti kiparstvo je vrhunska umetnost. Kip je posvećeno telo umetnika koji zrači magičnom lepotom (sjaj)
To je telo Boga
Pojavljivanje

Sve slikarstvo je zanemarljivo (koncept)
Slikartvo je put zaborava
Slikatsvo je vračanje
Otac slikarstva je vrač prvosveštenik
Slikarstvo je tumačenje slkarstva
Slikarstvo se na kraju ispostavlja kao moderna umetnost jer je u suštini fragmentarno ali teološki ono je sakralna umetnost nižeg reda
Umetnik četkice platno boje su sakralni predmeti slikarstva ali to je u stvari vrač to je lažni kip

Odsustvo Boga
U sakralim predmetima je Odsustvo Boga
Ali on ih je jednom dodirivao
Esencija kiparstva je Sjaj
Stvaralački trenutak kiparske umetnosti je spajanje Astralisa sa Fizičkim telom
Tada se javi Bog
Boga može poznati samo Bog (umetnik=konzument)
Bog zrači zagonetnom lepotom koja razvija žeđ slikara
Slikar bi hteo biti kipar
komadanje Tela Boga i proždiranje su obredni činovi Novog slikarstva jer tog trenutka dolazi do ponovnog razdvajanja
Astralisa od Fizičkog tela, pošto je Astralis nepobediv tako je to proždiranje (začaranost)
Svi slikari su začarani
I kada pije (kada se hrani) slikar slika
Slikarstvo je uvek udaljavanje Astralisa
Slikarstvo je gašenje Sjaja u predmetima
Ali to je i put ka ponovnom spajanju pošto je Sve krug
U slikarstvu Krug je savršena Slika tela ali je po svojoj prilici nezamisliva
Realni krug je Spirala
To je lažno kiparstvo (institucije)
Događanje Lažnog kiparstva je jedna vrsta Bahanalija (hepening environment)
Blede senke tih zbivanja dešavaju se još i danas ali to su ublaženi oblici žderanja (nadahnuće i inspiracija)

Kip se još ni jednom nije pojavio medju slikarima
Božanstva su odsutna (muzeji)
Ni jedan slikar još nije kročio tamo

Predlog za jednu izložbu slikarstva:

Slikar izlaže svoje slike

Predlozi za jednu izložbu Lažnog kiparstva:

Umetnik jede ambroziju i jede nektar (zna se šta je to). Umetnik je svestan
te simbolike
Makar trenutno on je Božanstvo

Ili

U izložbenoj prostoriji je umetnik (prerušeni slikar) sa isukanom sabljom. On budno motri da mu se ko ne približi
Ako mu se neko približi poseče ga. Izložba traje dok umetnik ne zaspi

Jedan san:

Noćas je umro Otac slikarsta ali kasnije su mu javili da je umro krojač koji je bio naivni slikar
Plakao sam ali kad mi je rečeno da je umro krojač bilo mi je lakše
Na zidu je stajala jedna njegova slika
Bila je to Slika drveta jedan mali akvarel uokviren ornamentima. Želeo sam da prisvojim tu siliku sada posle njegove smrti. Druge slike bile su rađene u mozaik tehnici i bile su vredne ali mi se nisu svidele. Bilo je dosta loših slika.

Slobodan Tišma (1972)

Нема коментара:

Постави коментар